top of page

Prince of wands | A botok hercege

2010 Budapest, Ráday u. - BPIX Digital Creative Center | BPIX Digitális Alkotócentrum

 

My first exhibition

I’ve got into contact with the BPIX Digital Creative Center, in connection with a tender. I received a special honour, they gave me the possibility of a self exhibition as a gift. There were a lot of people in a small place, some of them could listen the opening speach only from outside of the gallery. This was my first exhibition.

 

Első kiállításom

Egy pályázat alkalmával kerültem kapcsolatba a BPIX Digitális Alkotócentrummal. Különdíjként megajándékoztak egy egyéni kiállítás lehetőségével. Volt, aki csak az utcáról tudta hallgatni a megnyitó beszédet, olyan nagy volt az érdeklődés. Így zajlott az első kiállításom.

The bird's eye view of feminity | Nőiesség madártávlatból

2011 Budapest, Tátra u. - Club Gallery of Újlipótváros | Újlipótvárosi Klub Galéria

 

Brass fanfares at all levels

The displayed artworks showed a softly grotesque feminity, often drawn with elegant humour. Birds play a special role in the pictures. Their shape, colour set, their eyes are actively involved in the events of the image, usually supplied with a mark of human personality. The opening ceremony was memorable because of the trumpet music of Balázs Winkler and his friends. 

 

Rézfúvós fanfárok minden szinten

A kiállított képek mindegyikén megjelent a nőiesség valamilyen lágyan groteszk, sokszor finom humorral megrajzolt jelensége. A madarak formájukkal, színükkel, tekintetükkel aktívan részt vesznek a kép eseményeiben, általában valamilyen emberi személyiségjeggyel felruházva. Winkler Balázs és barátai trombita-zenével tették emlékezetessé a megnyitót.

Applied modern alchemy | Alkalmazott modern alkímia

2011 Budapest, Andrássy út - Zegna shop | Zegna bolt

 

Pick a self tailored image 

Art can bring things together, which at first sight may seem quite far away from each other, such as clothes and digital art prints. In fact, both have the same aim, to touch the soul of people through their senses in order to to delight them.

 

Egyénre szabva

A művészet össze tud hozni olyan dolgokat, amelyek első látásra egészen távolinak tűnhetnek egymástól, mint például a ruhák és a digitális művészeti nyomatok. Valójában mindkettőnek ugyanaz a célja, hogy az embereket érzékeiken keresztül - legyen az akár a bőrük, akár a lelkük - megérintse, gyönyörködtesse.

Timeless Glory | Időtlen Ragyogás

2011 Vienna, Kaláka-Club

 

Christmas feeling at Vienna

One of the oldest way of communication between nations and languages ​​is art, it has a messenger role. In association with The Economic Community of Interest of Hungarians in Austria I was able to establish my first exhibition at Vienna. Large number of people were curious about the Hungarian art trends, many interesting dialogue generated between the different cultures. Special thanks to all Hungarians living there.

Adventi hangulat Bécsben

A nyelvek és nemzetek közötti kommunikáció egyik legősibb eszköze a képzőművészet, a látványnak üzenetközvetítő szerepe van. Az Ausztriai Magyarok Gazdasági Érdekközösségének közreműködésével jöhetett létre az első bécsi kiállításom. Nagy számban érdeklődtek a magyar művészeti trendek iránt, sok érdekes párbeszéd alakult ki az eltérő kultúrákat hordozó személyiségek között. Külön köszönet a kint élő magyaroknak.

Circus is the whole world | Cirkusz az egész világ

2012 Budapest, Cultural Center of Attila József at Angyalföld | Angyalföldi József Attila Művelődési Központ

 

Playing the clown in a group

Group exhibition with well known Hungarian artists.

 

Csoportos Bohóckodás

Aba-Novák Vilmos, Anna Margit, Artner Margit, Baász Orsolya, Baksai József, Benkő Viktor, Cakó Ferenc, Dienes Gábor, Engel Tevan István, Fehér László, Fischer Ernő, Fischer György, Fuchs G. Tamás, Gondán Gertrúd, Győrfi András, Hőgye Katalin, Jager Margit, Klie Zoltán, Korbely István, Krüzsely Gábor, Molnár Gabriella, Müller Árpád, Palotás Rezső, Paulikovics Iván, Rainer Máté, Redő Ferenc, Reich Károly, Schéner Mihály, Szabó György, Szalma Edit, Telkes Tamás, Tóth Ernő, Victor Vasarely műveiből.

Art Fest V. | Art Feszt V.

2012 Budapest - Theater of Elizabeth-park | Erzsébet-ligeti Színház

 

The winner of the competition

The Theatre of Erzsébet-liget opened a tender for creative artists in the district. I sent two of my artworks to the competition: “The Raven and the Fox”, and “Don't stop me”. I win the first prize.

 

A pályázat győztese

Az Erzsébet-ligeti Színház pályázatot hirdetett a kerületben alkotó művészeknek. Két képemet neveztem be a versenyre: “A róka és a holló” című alkotást, és az “Indulnék” című képet. Első helyezéssel díjazták alkotásaimat. 

Kempinski Hotel Budapest | Kempinski Hotel Budapest

2012 Budapest, Deák tér

 

Pictures at a conference

Art events could enhance the atmosphere of a company training. There was an exhibition of my artworks during the annual meeting of the Egis pharmaceutical company.

 

Egy konferencia képei

Egy szakmai konferencia hangulatát is nagymértékben javíthatják művészeti események, mint például az Egis gyógyszergyár éves rendezvénye esetében megrendezett kiállítás.

Holiday upside down | Ünnepi tótágas

2013 Budapest - Theater of Elizabeth-park ⎜ Erzsébet-ligeti Színház

 

Springtime in the park

The displayed images showed an unusual point of view, what will take the visitor to a wonderland, where the motions of the everyday life play an important role. Réka Kassai flutist has completed the opening with the music she played. 

 

Tavaszi zsongás a ligetben

A kiállított képek mindegyikén megjelent az a szokatlan szemléletmód, ami a nézőt elragadja abba a mesevilágba, ahol a mindennapi életet tükröző érzelmek játszanak fontos szerepet. Kassai Réka fuvolaművésznő tette teljessé a megnyitót.

Hats off | Le a kalappal

2013 Budapest, Péter Veres Gimnasium | Veres Péter Gimnázium

 

Object lesson

Once upon a time there was an art teacher in Békásmegyer who loves to show new things to the students above the mandatory curriculum. This is how I got to a high school where disciplined kids wearing uniform line up to hear my opening speech. It was an indescribable experience.

 

Iskola példa

Egyszer volt, hol nem volt Békásmegyeren egy rajztanár, aki a diákoknak a kötelező tananyagon túl szeret mutatni újdonságokat. Így jutottam el egy olyan gimnáziumba, ahol fegyelmezett, iskolaköppenyes gyerekek sora várta a megnyitó beszédemet. Leírhatatlan élmény volt.

Once upon a time... | Mesebeszéd

2014 Budapest - Cultural Center of Attila József at Angyalföld | Angyalföldi József Attila Művelődési Központ

 

Redundancy

The exhibition’s title "Once upon a time…" contains a little prank and ambivalence. On purpose, because our lives have a lot of tone. Oszkár Gáti the well knowen actor opened the vernissage at the beautifully renovated Cultural Centre. 

 

Mesélő tárlat

A kiállítás címe, a "Mesebeszéd" tartalmaz egy kis huncutságot, kétértelműséget. Nem véletlenül, mert mindannyiunk életében sok a színárnyalat. A gyönyörűen felújított Művelődési központ emeleti folyosóján Gáti Oszkár nyitotta meg a tárlatot.

_PERMANENT EXHIBITION | ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS_

Art of Home | Art of Home                                   

Budaörs, Home furnishing store | Lakberendezési áruház

 

Decorate your home

An exclusive furnishing store has recently opened in Budaörs, offering high-quality products that have not been present on the Hungarian market. Many of my artworks displayed on the walls of the 2,400-square-foot store, which can be purchased at the same place. Budaörs, Építők útja 2-4. www.artofhome.hu

Rendezze be otthonát

Nemrégen exkluzív lakberendezési áruház nyílt Budaörsön, mely olyan igényes termékeket kínál, melyek eddig nem voltak jelen a magyar piacon. Több tucat alkotásomat mutatják be a 2400 négyzetméteres áruház falain, melyek a helyszínen is megvásárolhatóak. Budaörs, Építők útja 2-4.  www.artofhome.hu

_PERMANENT EXHIBITION | ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS_

Private Supper Club & Gallery | Csipet Lakásétterem & Galéria

Budapest

 

Dining experience at a gallery

This downtown private dining club is a family business. My wife and my daughter love to cook and welcome guests. The atmosphere of the salon was my contribution.  www.csipetlakasetterem.blogspot.hu

 

Vacsoraélmény egy galériában

Családi vállalkozásként látott napvilágot ez a belvárosi lakásétterem. Feleségem és lányom szeret főzni és vendégül látni. A szalon hangulatát a képeim határozzák meg. www.csipetlakasetterem.blogspot.hu

_PERMANENT EXHIBITION | ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS_

Janssen Academy | Janssen Akadémia

Budapest

Suggested for Doctors

The Janssen Academy set a place for doctors and health professionals, offering a variety of trainings. They decorated the walls with my artworks. The Academy is located at the XII. district in Krisztina Palace, office building, the floor is closed from the public.

 

Orvosok figyelmébe ajánlva

Az orvosok és szakdolgozók számára létrehozott Janssen Akadémia falait is a képeimmel díszítették. A fővárosi XII. kerületi Krisztina Palace irodaház továbbképzésekre kialakított helyszíne zártkörű.

bottom of page