top of page

A digitális művészet éppen olyan, mint bármelyik másik művészeti ág. Csak annyiban tér el a tradicionális művészetektől, hogy más eszközöket használ. A művészet önmagában nem a felhasznált eszközökről szól, hanem a mű látványáról, üzenetéről, vagy hangulatáról, amit közvetít. Ennek megfelelően a számítógép csak egy médium, vagy eszköz, amin keresztül a művész képes kifejezni magát. A művész kiválasztja a médiumot (olaj, vízfesték, pixel, stb.), amit használni szeretne. Amikor egy digitális művész mesterévé válik a felhasználni kívánt eszközöknek illetve technológiáknak (szoftver, alkalmazás, program, stb.), akkor képes lesz létrehozni egy művet, amely kifejezi az individuális elképzeléseit.

A digitális technológia új lehetőségek kapuját nyitotta meg a nyomda iparban, és eltávolította a határokat, korlátokat. Mióta az ipar folyamatosan változik, nagy kereslet van befektetni az új technológiákba.

Digital art  is like any other art. It is just created using different tools than the more traditional arts. Art is not about the tools used to create it. It is about the vision, message, or emotion of the artist.

Likewise, a computer is just a medium or tool through which an artist can express his/her vision of line, form, colour, composition and rhythm. An artist chooses the medium (oils, watercolours, or pixels) he wants to use. When the digital artist, has mastery over the tools and technologies [software, equipment, etc.], he can go beyond and create art - an individual expression of his vision.

Digital technology has opened up great opportunities for the printing industry, and it has removed the boundaries. Since the industry is continuously changing, there is a big demand for investing in new technologies.

 

bottom of page