top of page

Fuchs G. Tamás

digital painter phenomenon

 

Self-expression is a universal desire.

There are those for whom it’s part of everyday life and there are those who achieve self-expression via the works of others.

Art is an ancient medium which bridges different cultures, peoples and ages.  After trying out several artistic techniques and methods,

I discovered giclée, which is the most suitable for me.  To my great surprise, it gives a great deal of joy, thought and relaxation, not just to me, but to those who view my works. 

Despite this, I often have to overcome the difficulties thrown up by such a novel technique. Giclée has just begun to find its

place among the established artistic categories in the last decade. The artistic composition achieves its final form exclusively with the aid of a computer, even if one or other elements of the composition are created by classical means such as painting and drawing or by using photography or other sources.

The final product, as seen in a gallery or at home, is prepared with the help of a special printer and –in my case- on special

canvas. It is a challenge to get this new branch of art accepted by the majority for what it is. My pictures provoke mainly positive feelings and are eye-catching. Perhaps my finished, often exhausting and ground-breaking work goes some way towards getting the new technique accepted. From my friends and those who admire my work I get both self confidence and the reassurance that I’m on the right track.

My pictures aren’t just concerned with my self-expression, but are meant to catalyse a reaction in the inner world of others.

► Read more about me:  www.fuchsgtamas-cv-en.blogspot.com

 

Artist statement

I’m often been asked what is the composition about, people are wondering what would I like to express with it. At the beginning I tried to answer honestly, tried to explain the delightfully torturing process that I went through. I attempted to put into words what was on my mind during the procedure of making the art. I was hardly unsuccessful with these efforts because sometimes I interfere with incomprehension after a long term polite silence or I faced against my words being turned out with a different meaning.

My graphics put ideas into everybody’s head and challenging their mind, they are generating feelings which are personally subjective, therefore the opinions absolutely differ from one another. This is the way it should be! Nowadays I try to keep the distance not to influence these thoughts and feelings. When I finish a picture it’s completed, it has to live on its own after all. In this case the viewer could have the possibility to choose the way he/she would like to have the confidential contact with the composition. In so far as these touches are harmonic and the viewer finds pleasure in it, I reached my goal and it had worth of being come out to the public.

The thoughts and impressions are totally different in each of the cases but I’m on the way to show how to see moments of life a bit closer to people. Occasionally I’m also tempted of dark clouds and emotions but I’m trying to avoid to put these feelings into the compositions. With this website – as a taste – I would like to delight all of my friends and enemies as well.

 

 

Az önkifejezés mindenkinek vágya,

van akinek ez mindennapi gyakorlat, van akinek ez mások munkáin keresztül sikerül. A művészet eszköze egy ősi átjárhatóságot kínál fel a különböző kultúrák, nemzetek és korosztályok között. Több művészeti technika, ágazat kipróbálása után találtam rá a giclée eljárásra, aminek alkalmazása, legnagyobb meglepetésemre nem csak nekem, hanem a képeimmel találkozó művészetkedvelő számára is sok örömet, gondolatot és kikapcsolódást ad.

Ennek ellenére gyakran kell megküzdenem az újdonságok okozta ősi nehézségekkel, hiszen a giclée az elmúlt évtizedben iparkodik felzárkózni az elismert művészeti kategóriák közé. A művészeti alkotás kizárólag számítógép segítségével áll össze végleges formájában, még, ha egyes alkotóelemei akár klasszikus eljárásokkal (festészet, rajz), vagy fotográfiák, vagy egyéb források felhasználásával is formálódik. A pl. galériában, otthonokban, stb. megjelenő végtermék az un. "művészeti nyomat", ami a modern technológia adta speciális nyomtatóval, (az én esetemben) különleges vászonra készül el.

Ezt az új művészeti ágazatot a nagyközönséggel elfogadtatni önmagában is kihívást jelent. Azzal, hogy a képeim leginkább pozitív érzelmeket és figyelmet váltanak ki a nézőkből, talán segíti az újdonság elfogadtatása útján végzett, gyakran erőt emésztő úttörő munkámat. A barátaimtól és a művészetemet kedvelő közönségtől egyrészt önbizalmat, másrészt bíztatást kapok, hogy jó úton járok. A képeim nemcsak az én önkifejezésemről szólnak, hanem mások belső világának a megszólaltatását is katalizálják.

Továibbi nformációk rólam: www.fuchsgtamas-cv.blogspot.com

 

Művészeti hitvallás

Gyakran megkérdezik tőlem, hogy miről szól a kép, mit szeretnék vele kifejezni. Eleinte megpróbáltam tisztességgel válaszolni, elmondani a számomra édesen gyötrődő vajúdási folyamatot, szavakba önteni amin végig sodródom a kép készítése során. A legritkább esetben voltam sikeres ezekkel a próbálkozásokkal, mert vagy udvarias hallgatás után értetlenségbe ütköztem, vagy felnyalábolva a mondataimban feltűnő szavakat, azok számomra rendezetlenül megjelenő, zavaros boglyaként köszöntek vissza.

A képeim szinte mindenkiben valamilyen gondolatokat, érzelmeket váltanak ki, amelyek -személyre szabottan- nagyon eltérhetnek egymástól. Jól van ez így. Manapság már távol tartom magam attól, hogy ezeket a gondolatokat, érzelmeket megpróbáljam befolyásolni, vagy megzavarni. Ahogy a képek kikerülnek a kezem alól, szeretném, ha önálló életre kelnének, a néző számára lehetőséget adva arra, hogy a saját rezgései segítségével léphessen bizalmas kapcsolatba velük. Amennyiben ezek az érintések harmonikusak, energiát adók, megérte közszemlére bocsátani a műveket.

Az érzelmek, gondolatok mindenkiben végtelenül sokszínűek, de én iparkodom az életet szépítő, barátságos rezonanciákat megérinteni. Időnként engem is megkísértenek a fekete fölleggel borított hangulatok, de ezeknek a képekbe vetítését igyekszem elkerülni. Ezzel a honlappal – ízelítőként - szeretném megörvendeztetni a barátaimat és ellenségeimet is.

Bátran légy tenmagad, akárhogy ráncigálnak,

vezérnek lássanak bár, vagy muzsikus cigánynak,

fölemel tisztelettel a világ, vagy legyűr,

a páholyban, a porban az vagy, ami belül.

⎯ Benjámin László

bottom of page